คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 2
Comprehensive Examination Part II (MCQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ห้องสอบ CC2-802 (ห้องสโลป)

รหัสนิสิต :
เลขประจำตัวประชาชน :


    
WEBMASTER: JANJIRA RODTHAHOI
****************
Web hosting by Somee.com